სასამართლოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
2014-02-27
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს #1/232 გადაწყვეტილება ,,თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" მიღებულ იქნა 2010 წლის 29 ნოემბერს.
მიმაგრებული ფაილები
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია