იურიდიული პირის წარმომადგენლის დასწრება ამოღების საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების დროს
2015-02-13
,,იურიდიული პირის ან ადმინისტრაციული ორგანოს წარმომადგენლის დასწრება ჩხრეკის ან ამოღების დროს სავალდებულოა იმ შემთხვევაში, როდესაც ამოსაღები საგანი ან დოკუმენტაცია განეკუთვნება უშუალოდ იურიდიული პირის ან ადმინისტრაციული ორგანოს ინტერესის სფეროს, ან/და საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებით შესაძლებელია შეიზღუდოს მათი უფლებები და კანონიერი ინტერესები. "

სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკას დაემატა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლის მანუჩარ კაპანაძის 2015 წლის 16 იანვრის განჩინება 1გ-48.

განჩინებაში განხილული თემებია:
• პირი, რომელთანაც ტარდება ამოღება ან ჩხრეკა;
• იურიდიული პირის წარმომადგენლის დასწრება ჩხრეკის ან ამოღების დროს;
• ამოღების საგამოძიებო მოქმედება;
• გადაუდებელი აუცილებლობისას ჩატარებული ამოღების კანონიერად ცნობა.

განჩინებასთან დაკავშირებული ნორმები:
• საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 120-ე მუხლი (ამოღებისა და ჩხრეკის წესი).
ბმულები
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია