თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2021 წლის III კვარტალი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სამოქალაქო საქმეებზე.