თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2021 ოქტომბერი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეებზე.