თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2021 აგვისტო
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეებზე.