თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2018 წელი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეებზე.