თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2019 წელი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეებზე.