თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2012 წელი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეებზე.