თბილისის სააპელაციო სასამართლო
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტები ეწვივნენ
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სამართლის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტები ეწვივნენ. სტუმრებს თავმჯდომარის ბიუროს თანამშრომლები შეხვდნენ. სასამართლო ტურის ფარგლებში სტუდენტები გაეცნენ საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემას, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სტრუქტურასა და სასამართლოს მუშაობის სპეციფიკას. ტურის ბოლოს სტუდენტებს საშუალება მიეცათ, დაეთვალიერებინათ სასამართლო სხდომის დარბაზები და ძველი ქართული სამართლის ძეგლების ფოლიანტები.