თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2023 აპრილი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეებზე.