თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2023 მაისი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ ადმინისტრაციულ საქმეებზე.