თბილისის სააპელაციო სასამართლო
შეხვედრა დრეზდენის უმაღლეს სამხარეო სასამართლოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში