თბილისის სააპელაციო სასამართლო
მედიაციის შესახებ ფილმი ჩვენება
სასამართლო მედიაციის თემასთან დაკავშირებით მეორე პრეზენტაცია შედგა. პრეზენტაციაზე ნაჩვენებ იყო ფილმი მედიაციის შესახებ, რის შემდგომაც გაიმართა დისკუსია. ფილმი შეეხებოდა მხარეთა მორიგების ხელოვნებას საქართველოს ფარგლებს გარეთ და მისი განხორციელების შესაძლებლობა საქართველოში. დისკუსიის ფარგლებში განხილული იყო ისეთი თემები როგორიცაა: მედიაციის ფსიქოლოგიური და სამართლებრივი ფაქტორები, მედიატორის და ადვოკატის როლი და სხვა. პრეზენტაციები სააპელაციო სასამართლოში განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში სისტემატურად იმართება.