თბილისის სააპელაციო სასამართლო
უფასო იურიდიული დახმარების (PRO BONO) ცნობარი
"უფასო იურიდიული დახმარების (PRO BONO) ცნობარი" III გამოცემა (ცნობარში მონაცემები მოცემულია 2014 წლის 31 მარტის მდგომარეობით) ცნობარში მოცემულია იმ ორგანიზაციათა საკონტაქტო მონაცემები, რომლებშიც შეგიძლიათ უფასო იურიდიული კონსულტაციის მიღება. ცნობარი შეიქმნა სოციალური სასამართლოს პროექტის ფარგლებში და იგი არსებითად განკუთვნილია თვითდამცველი პირებისათვის (self-defendent). ვიმედოვნებთ, რომ ცნობარი ხელს შეუწყობს სამართლიანი და ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულების პრინციპების განხორციელებას.