თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქართული სამართლის ისტორია
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო ახორციელებს გაციფრების პროექტს. პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს ივ. ჯავახიშვილი "ქართული სამართლის ისტორიის" რვატომეულის გაციფრება. გაციფრების პროეტში ჩართული არიან თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოხელეები და სტაჟიორები.