თბილისის სააპელაციო სასამართლო
მემორანდუმის გაფორმება თავისუფალ უნივერსიტეტთან