თბილისის სააპელაციო სასამართლო
თუ უფლების სასამართლო წესით დაცვა გარდაუვალია