თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2015 წლის ანგარიში
2015 წლის განმავლობაში სააპელაციო სასამართლოში ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით 123 განცხადება შემოვიდა. შემოსულ განაცხადთაგან 87 მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, ხოლო, 35 მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა იმ საფუძვლით, რომ მოთხოვნილი იყო ისეთი სახის მონაცემები, რომელთა სტატისტიკურ აღრიცხვას თბილისის სააპელაციო სასამართლო არ აწარმოებდა.