თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2016 წლის ანგარიში
2016 წლის განმავლობაში სააპელაციო სასამართლოში ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით 160 განცხადება შემოვიდა. შემოსულ განაცხადთაგან 127 მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, ხოლო, 33 მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა იმ საფუძვლით, რომ მოთხოვნილი იყო ისეთი სახის მონაცემები, რომელთა სტატისტიკურ აღრიცხვას თბილისის სააპელაციო სასამართლო არ აწარმოებდა.