თბილისის სააპელაციო სასამართლო
365(15)_1 - განცხადება არბიტრის დანიშვნის შესახებ