თბილისის სააპელაციო სასამართლო
სასამართლოში ფოტო-ვიდეო-აუდიო ჩაწერის წესის შესახებ
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის 2013 წლის 22 მაისის ბრძანება ,,სასამართლოში ფოტოგადაღების, კინო-, ვიდეო-, აუდიო ჩაწერისა და ეთერში გადაცემის წესების შესახებ".