თბილისის სააპელაციო სასამართლო
356(15)_3 - განცხადება არბიტრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ