თბილისის სააპელაციო სასამართლო
„წიგნები საქართველოდან ემიგრანტებისათვის“
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ მონაწილეობა მიიღო საქართველოს პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტისა და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის (საია) ინიციატივით, 8 მაისს განხორციელებულ ღონისძიებაში „წიგნები საქართველოდან ემიგრანტებისათვის“. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში სასამართლოს ბიბლიოთეკიდან საჩუქრად გაიგზავნა სამართლებრივი ლიტერატურა. სოციალური სასამართლოს პროექტის ფარგლებში, თბილისის სააპელაციო სასამართლო ყოველთვის მზადაა მომავალშიც აქტიური მონაწილეობა მიიღოს მსგავსი სახის ღონისძიებებში.