თბილისის სააპელაციო სასამართლო
15 მაისს მოსამართლის პროფესიული დღე აღინიშნება.