თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2019 წლის იანვარი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სამოქალაქო საქმეებზე.