თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2019 წლის I კვარტალი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეებზე.