თბილისის სააპელაციო სასამართლო
თანამშრომლობა დრეზდენის უმაღლეს სამხარეო სასამართლოსთან