თბილისის სააპელაციო სასამართლო
პრეს-მდივანი
პრესმდივნის კომპეტენცია/მოვალეობები განისაზღვრება შემდეგნაირად: • პრესმდივანი თავის საქმიანობას წარმართავს სასამართლო ხელისუფლების ამოცანებისა და მიზნების შესაბამისად; • პრესმდივანი ინფორმაციის მოძიებისა და სწორად მიწოდების მიზნით თანამშრომლობს როგორც სპიკერ-მოსამართლესთან, ასევე სხვა სასამართლოების პრესსამსახურებთან; • პრესმდივანი და სპიკერ-მოსამართლე მუშაობას წარმართავენ კოორდინირებულად; • პრესსმდივანი უზრუნველყოფს სპიკერ-მოსამართლისათვის ინფორმაციისა და საჭირო დოკუმენტების მოძიებას. პრესმდივანი სააპელაციო სასამართლოს საქმოანობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების ეფექტური სისტემის შექმნის მიზნით: • აწყობს ბრიფინგებს, პრესკონფერენციებსა და სხვა ღონისძიებებს; • საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აკმაყოფილებს პრესისა და სხვა მასობრივ საშუალებათა მოთხოვნებს ინფორმაციის მიწოდებაზე; • გამზადებს პრესრელიზებს, საინფორმაციო ფურცლებსა და სხვა ბეჭდურ მასალას; • უზრუნველყოფს ბეჭდური და ელექტრონული მედიიდან ინფორმაციის შეგროვებასა და ანალიზს; საკონტაქტო ინფორმაცია: მაკო ბოცვაძე - პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის კოორდინატორი. ტელ: (+995 32) 251-85-21 (შ/ნ 194) ელ. ფოსტა: m.botsvadze@court.ge news@court.ge