თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ფორმების შრიფტი
სასამართლო ფორმები შედგენილია შემდეგი შრიფტების გამოყენებით: LitNusx (დაბალი სიმბოლოები) და LitMtavr (მაღალი სიმბოლოები). შრიფტების ინსტალაციისთვის: 1. გადმოიწერეთ შრიფტები ქვემოთ მოცემული ბმულიდან; 2. გახსენით დაარქივებული ფაილი; 3. გახსენით შრიფტების ფაილები; 4. დააჭირეთ თითოეულ ფაილზე ღილაკს - Install; 5. დახურეთ ყველა Word-ის ფაილი და ხელახლა გახსენით. * მე-5 მოქმედების განხორციელება შესაძლოა არ აღმოჩნდეს საჭირო.