განრიგი
სამოქალაქო ადმინისტრაციული სისხლი
იხილეთ სრულად
სასამართლო ტური
თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტები სტუმრად სასამართლოში
2015-12-01
სასამართლო ტურის ფარგლებში თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტები ეწვივნენ. სტუდენტებისთვის პრეზენტაცია გამართა თავმჯდომარის ბიუროს კონსულტანტმა ნინო მელაძემ, რის შემდეგაც მათ შეხვდა სასამართლოს მრჩეველი ბატონი კახა კობერიძე. ტრადიციისამებრ, სასამართლო ტურის ბოლოს სტუდენტებმა დაათვალიერეს სასამართლოს შენობა.
ვრცლად
სასამართლო ტური სამართლებრივი მხარდაჭერის ჯგუფის სტუდენტებისთვის
2015-11-13
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს, განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში, არასამთვრობო ორგანიზაცია ,,სამართლებრივი მხარდაჭერის ჯგუფის" (LSP) იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტები ეწვივნენ. ტურის ფარგლებში, პრეზენტაცია გამართა თავმჯდომარის ბიუროს კონსულტანტმა თათია ქვრივიშვილმა. პრეზენტაცია შეეხებოდა საქართველოს სასამართლოების სისტემას, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სტრუქტურასა და მოსამართლის საქმიანობის. ტურის ბოლოს, სტუდენტებმა დაათვალიერეს სასამართლოს შენობა. აღნიშნულ ორგანიზაციასთან თბილისის სააპელაციო სასამართლო აქტიურად თანამშრომლობს და მომავალშიც გეგმავს საამართლო ტურის გამართვას მათი სტუდენტებისათვის. შეგახსენებთ, რომ სასამართლო ტურზე დარეგისტრირება შეუძლია იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებსა და სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან სამართლით.
ვრცლად
სტუდენტები სასამართლოში
2015-11-06
სასამართლო ტურის პროექტის ფარგლებში თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ესტუმრნენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,სამართლებრივი მხარდაჭერის ჯგუფის" მე-2 და მე-3 კურსის სტუდენტები. სტუდენტებს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს უფროსმა უჩა თოდუამ წარუდგინა პრეზენტაცია საქართველოს სასამართლოების სისტემის, მოსამართლის როლისა და ძირითადი სამართლებრივი კონცეფციების შესახებ. პრეზენტაციის შემდეგ სტუდენტებმა დაათვალიერეს სასამართლოს შენობა და სხდომის დარბაზები. შეგახსენებთ, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში სასამართლო ტური ყოველკვირეულად იმართება სკოლის მოსწავლეებისა და იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.
ვრცლად
განგრძობადი განათლება
წიგნები საჩუქრად ჰონკონგის უნივერსიტეტისგან
2015-12-01
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ბიბლიოთეკას ჰონკონგის უნივერსიტეტისგან საჩუქრად გადაეცა 14 ახალი წიგნი: 1) “Archbold: Criminal Pleading, Evidence and Practice 2012”, Archbold, John Frederick, 2012 ( 1 ასლი) 2) Butt, Paul “Electronic Conveyancing: a Practical Guide” , 2006 ( 1) 3) Chan, Man-mun, Johannes (ed) “ Hong Kong Human Rights Bibliography, 2006 (1) 4) Chan, Man-mun, Johannes and Harris, Lison (ed) “Hong Kong’s Constitutional Debates”, 2005 (1) 5) Edwards, George E. and Byrnes, Andrew C. (ed) “ Hong Kong’s Bill of Rights: The First Year (1) 6) Ghai, Yash P. “Hong Kong’s New Constitutional Order – The Resumption of Chinese Sovereignty and the Basic Law”, 1997 (1) 7) Goo, S.H. “ Sourcebook on Land Law”, 1994 (1) 8) Mann, Arnold “Medical Negligence Litigation: Medical Assessment of Claims”, 1989 (1) 9) Morris, J.H.C. “ The Conflict of Law”, 1984 (1) 10) Murphy, Peter and Barnard, David “Evidence & Advocacy”, 1986 (1) 11) Pritchard, John M. “Personal Injury Litigation”, 1989 ( 1) 12) Young, Jessica and Lee, Rebecca (ed) “The Common Law Lecture Series, 2005” , 2006 ( 1) 13) Young, Simon N.M. “The essential Statutes on Hong Kong Criminal Law and Procedure 2007/2008 , 2007 (1) 14) Young, Simon N.M. “Hong Kong Basic Law Bibliography”, 2006 (1)
ვრცლად
იმიჯი და კომუნიკაცია
2015-10-06
30 სექტემბერს და 1-ლ ოქტომბერს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს ორგანიზებით სასამართლოს მოხელეებისთვის ჩატარდა მასტერ-კლასი შემდეგ თემებზე: კომუნიკაციის ხელოვნება; იმიჯი: საკუთარი თავის წარმოჩენის ხელოვნება. მასტერ-კლასს უძღვებოდა თბილისის ეტიკეტის სკოლის ექსპერტი ნინო ახალაია. სასამართლო მადლობას უხდის ქალბატონ ნინოს მხარდაჭერისთვის. თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოწოდებულია ხელი შეუწყოს სასამართლოს მოხელეთა განგრძობად პროფესიულ განათლებას.
ვრცლად
ლიდერობა და მენეჯმენტი
2015-09-30
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეებისა და საჯარო მოხელეებისთვის 23-25 სექტემბერს საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ყვარლის კომპლექსში ჩატარდა ტრეინინგი თემაზე ლიდერობა და მენეჯმენტი. ტრეინინგს უძღვებოდნენ გერმანიის საჯარო მოხელეთა აკადემიის (dbb Academy) ექსპერტები. ტრეინინგის თემატიკა შეეხებოდა ეფექტური ლიდერობის, კომუნიკაციისა და ცვლილებების მართვის საკითხებს. აღნიშნული ტრეინინგი ჩატარდა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.
ვრცლად
საინტერესო გადაწყვეტილებები
ატსტუპნიკების დავა
2015-10-12
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის გადაწყვეტილებას საქმეზე 2ბ/4936-14 (2015 წლის 29 ივლისი). გადაწყვეტილება შეეხება ე.წ. "ატსტუპნიკების" დავას (საცხოვრებელი სადგომით სარგებლობისას წარმოშობილი ურთიერთობები) და განსაზღვრავს აუქციონის შედეგად რეალიზებულ უძრავ ქონებასთან მიმართებით მხარეთა უფლებრივ მდგომარეობას. გადაწყვეტილება შეეხება შემდეგ თემებს: უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა; ვალდებულების შეწყვეტა შესრულებით; უფლებრივი ნაკლი; აუქციონზე შეძენილ ქონებაზე უფლების მიღება; ხელშეკრულებიდან გასვლა, ხელშეკრულებაზე უარის თქმა.
ვრცლად
მნიშვნელოვანი განმარტება პირგასამტეხლოს თემაზე
2015-04-16
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ 2015 წლის 24 თებერვლის გადაწყვეტილებით მნიშვნელოვანი განმარტებები გააკეთა შემდეგ თემებზე: ☛ პირგასამტეხლოს ცნება (სკ-ის 417-ე მუხლი); ☛ პირგასამტეხლოს ოდენობის შემცირება (სკ-ის 420-ე მუხლი); ☛ პირგასამტეხლოს გადახდისა და ვალდებულების შესრულების ერთდოულად მოთხოვნის დაუშვებლობა (სკ-ის 419-ე მუხლი). მოსამართლეები: ✔ ქეთევან მესხიშვილი ✓ ნატალია ნაზღაიძე ✓ ნათია გუჯაბიძე
ვრცლად
იპოთეკის საგანი იდეალუარი წილიდან
2015-04-08
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2015 წლის 10 თებერვლის განჩინებას საქმეზე 2ბ/5022-14. მოსამართლეები: ქეთევან მესხიშვილი ნატალია ნაზღაიძე მანუჩარ კაპანაძე განჩინებაში განხილულია შემდეგი თემები: იპოთეკა; მოვალის ვალდებულების ფარგლები იპოთეკის საგნის რეალიზაციისას; იპოთეკის სამართლებრივი ბუნება; იპოთეკის საგანი; იპოთეკით დატვირთული უძრავი ქონების რეალიზაცია აუქციონიის გზით; უფლება საზიარო უფლების ნაყოფზე; იდეალური წილი. განჩინება განმარტავს სამოქალაქო კოდექსის 286-ე, 301-ე და 955-ე მუხლებს.
ვრცლად
პრეს რელიზები
კონკურსის შედეგად შერჩეული სტაჟიორები
2015-12-01
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ჩატარებული კონკურსის შედეგად შერჩეული სტაჟიორების სიას (იხ. თანდართული ფაილი).
ვრცლად
განცხადება სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის საქმესთან დაკავშირებით
2015-11-30
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ, 2015 წლის 20 ნოემბრის განჩინებით ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ლევან ყარამანიშვილის, გიორგი ყარამანიშვილის, შპს ,,ტელეკომპანია საქართველოს“ და შპს ,,სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი2“-ის საჩივარი, რომლის მიხედვით შეიცვალა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 5 აგვისტოს განჩინება, რომლითაც ნაწილობრივ იქნა დაკმაყოფილებული ქიბარ ხალვაშისა და შპს ,,პანორამა“-ს საჩივარი სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ. ამავე განჩინებით, ქიბარ ხალვაშის და შპს ,,პანორამა“-ს საჩივარი შპს ,,სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის“ ლოგოს გამოყენების აკრძალვის შესახებ არ დაკმაყოფილდა და ამ ნაწილში უცვლელად დარჩა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 5 აგვისტოს განჩინება. აგრეთვე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ, 2015 წლის 27 ნოემბრის განჩინებით დააკმაყოფილა ლევან ყარამანიშვილის, გიორგი ყარამანიშვილის, ნინო ნიჟარაძის, ნიკა გვარამიას, კახაბერ დამენიას, შპს ,,ტელეკომპანია საქართველოს” და შპს ,,სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის“ საჩივარი, გაუქმდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 5 ნოემბრის განჩინება შპს ,,სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“-ის დროებით მმართველად რევაზ საყევარიშვილის დანიშვნის თობაზე. ხოლო დავით დვალის საჩივარი, 2015 წლის 5 ნოემბრის განჩინების გაუქმების მოთხოვნით, მისი დროებით მმართველად დანიშვნის გაუქმების თობაზე არ დაკმაყოფილდა და უცვლელად დარჩა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 12 ნოემბრის განჩინება.
ვრცლად
2015 წლის დასკვნითი შეხვედრა დრეზდენის, ვროცლავისა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თანამშრომლობის ფარგლებში
2015-11-12
2015 წლის 11-12 ნოემბერს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სტუმრობდა დრეზდენის უმაღლეს სამხარეო სასამართლოსა (გერმანია) და ვროცლავის სააპელაციო სასამართლოს (პოლონეთი) მოსამართლეთა დელეგაცია. ჩვენს სასამართლოებს შორის თანამშრომლობა უკვე სამი წელია წარმატებით ხორციელდება გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) აქტიური მხარდაჭერით. ვიზიტის ფარგლებში განხილულ იქნა აქტუალური ორგანიზაციული და სამართლებრივი თემები, მათ შორის, სასამართლოს კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, სპიკერი მოსამართლის როლი, საზოგადოების ნაწილის უნდობლობა როგორც მოსამართლის აცილების საფუძველი, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და ემბრიონის სამართლებრივი სტატუსი. გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული ვიზიტი წარმოადგენდა 2015 წლის დასკვნით შეხვედრას, მხარეებმა განიხილეს წლის მიღწევები, არსებული თანამშრომლობის ფორმატის კიდევ უფრო გაფართოების გზები, დასახეს მომავალი წლისთვის ახალი მიმართულებები და გეგმები. 2016 წლისთვის დაიგეგმა საქსონიის მიწის იუსტიციის მინისტრის ვიზიტი საქართველოში, რომელიც აპრილში შედგება. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ), ისევე როგორც გერმანიის მთავრობა აქტიურად უჭერს მხარს საქართველოსა და გერმანიის მართლმსაჯულების სისტემებს შორის თანამშრომლობის განვითარებას.
ვრცლად
                
                
საქმეთა მართვის პროგრამა
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
თბილისის საქალაქო სასამართლო
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
აღსრულების ეროვნული ბიურო
უფასო იურიდიული დახმარების პორტალი
საქართველოს სასამართლოები
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
საჯარო ინფორმაციის პროგრამა
დიალოგის განვითარებისთვის
განმარტებითი იურიდიული ლექსიკონი
საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია
სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა
საპროცესო ვადის გამოთვლა
მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების საძიებო
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია