განრიგი
სამოქალაქო ადმინისტრაციული სისხლი
იხილეთ სრულად
სასამართლო ტური
216-ე საჯარო სკოლის მოწავლეები სასამართლოში
2015-12-14
216-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეების ვიზიტი სასამართლოში თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბურო კვლავაც განაგრძობს სასამართლო ტურის პროექტს. ამჯერად, სასამართლომ 216-ე სკოლის მოსწავლეებს უმასპინძლა. მოსწავლეებისთვის სასამართლო სისტემისა და მოსამართლის საქმიანობის შესახებ პრეზენტაცია გამართა თავმჯდომარის თანაშემწემ გოგა კუპრეიშვილმა. ტრადიციისამებრ, ტურის ბოლოს მოსწავლეებმა სასამართლოს შენობა დაათვალიერეს.
ვრცლად
თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტები სტუმრად სასამართლოში
2015-12-01
სასამართლო ტურის ფარგლებში თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტები ეწვივნენ. სტუდენტებისთვის პრეზენტაცია გამართა თავმჯდომარის ბიუროს კონსულტანტმა ნინო მელაძემ, რის შემდეგაც მათ შეხვდა სასამართლოს მრჩეველი ბატონი კახა კობერიძე. ტრადიციისამებრ, სასამართლო ტურის ბოლოს სტუდენტებმა დაათვალიერეს სასამართლოს შენობა.
ვრცლად
სასამართლო ტური სამართლებრივი მხარდაჭერის ჯგუფის სტუდენტებისთვის
2015-11-13
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს, განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში, არასამთვრობო ორგანიზაცია ,,სამართლებრივი მხარდაჭერის ჯგუფის" (LSP) იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტები ეწვივნენ. ტურის ფარგლებში, პრეზენტაცია გამართა თავმჯდომარის ბიუროს კონსულტანტმა თათია ქვრივიშვილმა. პრეზენტაცია შეეხებოდა საქართველოს სასამართლოების სისტემას, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სტრუქტურასა და მოსამართლის საქმიანობის. ტურის ბოლოს, სტუდენტებმა დაათვალიერეს სასამართლოს შენობა. აღნიშნულ ორგანიზაციასთან თბილისის სააპელაციო სასამართლო აქტიურად თანამშრომლობს და მომავალშიც გეგმავს საამართლო ტურის გამართვას მათი სტუდენტებისათვის. შეგახსენებთ, რომ სასამართლო ტურზე დარეგისტრირება შეუძლია იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებსა და სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან სამართლით.
ვრცლად
განგრძობადი განათლება
169-ე სკოლის მოსწავლეების იმიტირებული პროცესი
2016-01-05
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, 169-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა იმიტირებული სასამართლო პროცესი გამართეს. შეჯიბრებაში მონაწილეობას იღებდნენ მე-9, მე-10 და მე-11 კლასის მოსწავლეები, რომლებსაც სამართლის საფუძვლები თსუ-ს მაგისტრატურის სტუდენტებმა შეასწავლეს, სამართლის კლინიკის ფარგლებში. თბილისის სააპელაციო სასამართლო მხარს უჭერს საგანმანათლებლო ღონისძიებებს და მუდამ მზად არის ხელი შეუწყოს მსგავსი სახის შეჯიბრებიბისა თუ სხვა ღონისძიებების გამართვას.
ვრცლად
2015 წლის ბოლო იმიტირებული პროცესი სააპელაციო სასამართლოში
2015-12-30
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ 2015 წლისათვის ბოლო იმიტირებულ პროცესს უმასპინძლა. 28 დეკემბერს, არასამთავრობო ორგანიზაცია "ალეას" (ახალგაზრდა ლიდერთა ეროვნული ასოციაცია) ორგანიზებით ჩატარდა მოდელირებული სასამართლო პროცესი, რომლის ფარგლებშიც სკოლის მოსწავლეებსა და სტუდენტებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მოერგოთ სასამართლო პროცესის მონაწილეთა როლები და პრაქტიკულად გაცნობოდნენ თითოეული პროფესიის წარმომადგენლის პასუხისმგებლობებს. თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით, იმიტირებული პროცესების ფორმატით და სხვა არაერთი ღონიძიების ფარგლებში მზადყოფნას გამოთქვამს გააგრძელოს მხარდაჭერა საგანმანათლებლო პროექტებისადმი.
ვრცლად
იმიტირებული პროცესი სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის ორგანიზებით
2015-12-24
თბილისის სააპელაციო სასამართლო აგრძელებს უკვე ტრადიციად ქცეულ მხარდაჭრას საგანმანათლებლო პროექტებისადმი. ამჯერად, ამავე სასამართლოს მოსამართლისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორის - ქალბატონი თამარ ზამბახიძის ორგანიზებით, სასამარლოში ჩატარდა იმიტირებული პროცესი, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო უნივერისტეტის სტუდენტებმა სამოქალაქო სამართლებრივი კაზუსი სააპელაციო ინსტანციისათვის დაგდენილი სამართალწარმოების წესით განიხილეს. თბილისის სააპელაციო სასამართლო ღიაა მსგავსი ინიციატივებისათვის და მზადყოფნას გამოთქვამს შემდგომშიც შეუწყოს ხელი ახალგაზრდებში სამართლებრივი ცოდნის გაღრმავებას და პროფესიული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას.
ვრცლად
საინტერესო გადაწყვეტილებები
სარჩელის უზრუნველყოფა
2016-01-13
"ფულადი მოთხოვნის არსებობის პირობებში, ქონების ღირებულება ფულად მოთხოვნას უნდა აღემატებოდეს, რადგანაც სწორედაც, რომ აუქციონის სპეციფიკის გათვალისწინებით, ქონება აუქციონზე დაბალ ფასში, კერძოდ კი, განახევრებულ, გამეოთხედებულ ან ნულოვანი შეთავაზების პირობებში, გადის. შესაბამისად, სასამართლო მიზანშეწონილად მიიჩნევს, არსებული სახით უზრუნველყოფის ღონისძიების შენარჩუნებას, სწორედაც, რომ უზრუნველყოფის ღონისძიების მიმართ არაფორმალური მიდგომის გამო." წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის განჩინებას საქმეზე 2ბ/4752-15 (05 იანვარი, 2016). განჩინება შეეხება შემდეგ თემებს: ☛ სარჩელის უზრუნველყოფა; ☛ სარჩელის უზრუნველყოფის საფუძველი; ☛ სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენებისას სამართლიანი ბალანსის დაცვა; ☛ სარჩელის უზრუნველყოფის ერთი სახის შეცვლა მეორით.
ვრცლად
სამუშაოზე აღდგენა და განაცდურის ანაზღაურება
2015-12-22
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2015 წლის 6 აგვისტოს განჩინებას საქმეზე 2ბ/1028-15. გადაწყვეტილება შეეხება შემდეგ თემებს: ☛ შრომის თავისუფლება; ☛ შრომის ხელშეკრულება; ☛ შრომითი ხელშეკრულების ვადა; ☛ შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა/მოშლა; ☛ შრომის ანაზღაურება იძულებითი მოცდენის დროს; ☛ შრომის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ზიანის ანაზღაურება. განჩინება გასაჩივრდა საქართველოს უზენაეს სასამართლოში. 2015 წლის 15 დეკემბერს საჩივარი დაუშვებლად იქნა ცნობილი.
ვრცლად
კვალიფიკაციის ამაღლების კურსების ანაზღაურება
2015-12-15
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2015 წლის 29 ოქტომბრის განჩინებას საქმეზე 2ბ/1106-15. გადაწყვეტილება შეეხება შემდეგ თემებს: ☛ შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების გასაჩივრება; ☛ შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა/მოშლა; ☛ შრომითი ვალდებულებების უხეში დარღვევა.
ვრცლად
პრეს რელიზები
ტრეინინგი მენეჯმენტსა და ლიდერობაში
2016-02-08
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეებისა და მენეჯერული პოზიციის მქონე საჯარო მოხელეებისთვის 2015 წლის 26-28 იანვარს ჩატარდა ტრეინინგის "ლიდერობა და მენეჯმენტი" მე-4 მოდული, რომელიც მიეძღვნა ადამიანური რესურსების მართვის თემატიკას. ტრეინინგის ფარგლებში მონაწილეებმა იმსჯელეს და ივარჯიშეს საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შედგენის, გასაუბრების ჩატარების, ახალი კადრების შერჩევის, ეფექტური კომუნიკაციის წარმართვის, გუნდური მუშაობის, კონფლიქტების მართვისა და სხვა აქტუალურ საკითხებზე. ტრეინინგს უძღვებოდნენ გერმანიის საჯარო მოხელეთა აკადემიის (dbb Academy) ექსპერტები: ჰანს რიგერი და პატრიცია სუვაი. თბილისის სააპელაციო სასამართლო მადლობას უხდის გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებას (GIZ) ტრეინინგის ჩატარების ორგანიზაციული და ფინანსური მხარდაჭერისთვის.
ვრცლად
გამარჯვებული სტუდენტები სააპელაციო სასამართლოში სტაჟირებას გაივლიან
2015-12-24
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმმართველობის ორგანიზებით და სააპელაციო სასამართლოს მხარდაჭერით, დასრულდა "ბიზნეს სამართლის სკოლისა და ბიზნეს სამართლის იმიტირებული პროცესების" სტუდენტური შეჯიბრი, რომელიც სამივე ინსტანციის სასამართლოებში შესაბამისი საპროცესო კანონმდებლობის გათვალისწინებით სამართლებრივი კაზუსის დამუშავებას და სასამართლო პროცესის ჩატარებას მოიცავდა. კონკურსის მეორე ტური ჩატარდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, უზენაეს სასამართლოში ფინალური შეხვედრის შემდგომ კი გამოვლინდა კონკურსის ორი გამარჯვებული - თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის მე-3 კურსის სტუდენტები ქეთევან ბარათელი და მარიამ კუტუბიძე. თბილისის სააპელაციო სასამართლო ულოცავს გამარჯვებულებს და სასამართლო სისტემაში საუკეთესო კადრების მოზიდვის მიზნით, მზადყოფნას გამოთქვამს გამარჯვებულებს შესთავაზოს სტაჟირება, რომლის განმავლობაშიც სტუდენტები პრაქტიკულად გაეცნობიან სასამართლოს საქმიანობას.
ვრცლად
კონკურსის შედეგად შერჩეული სტაჟიორები
2015-12-01
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ჩატარებული კონკურსის შედეგად შერჩეული სტაჟიორების სიას (იხ. თანდართული ფაილი).
ვრცლად
                
                
საქმეთა მართვის პროგრამა
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
თბილისის საქალაქო სასამართლო
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
აღსრულების ეროვნული ბიურო
უფასო იურიდიული დახმარების პორტალი
საქართველოს სასამართლოები
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
საჯარო ინფორმაციის პროგრამა
დიალოგის განვითარებისთვის
განმარტებითი იურიდიული ლექსიკონი
საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია
სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა
საპროცესო ვადის გამოთვლა
მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების საძიებო
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია