განრიგი
სამოქალაქო ადმინისტრაციული სისხლი
იხილეთ სრულად
განგრძობადი განათლება
ქართულ-ამერიკული სკოლა ,,ლოგოსი" სტუმრად სასამართლოში
2015-01-23
22 იანვარს, თბილისის სააპელაციო სასამართლომ კიდევ ერთი სასამართლო ტური ქართულ-ამერიკული სკოლა ,,ლოგოსის" მოსწავლეებისათვის გამართა. მსმენელებისათვის პრეზენტაცია ჩაატარა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს კონსულტანტმა თამარ ერგემლიძემ, რის შემდეგაც მოსწავლეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ შეხვედროდნენ სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლეს ბატონ ლევან თევზაძეს. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. სასამართლო ტურის ბოლოს მოსწავლეებმა სააპელაციო სასამართლოს შენობა დაათვალიერეს. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო პერმანენტულად მართავს სასამართლო ტურს, როგორც სკოლის მოსწავლეებისათვის, აგრეთვე უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. აღნიშნულ შემეცნებით ტურზე დასწრების მსურველებს კი შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ვებ-გვერდზე სასამართლო ტურის კატეგორიაში.
ვრცლად
გიორგი სვანაძის საჯარო ლექცია
2014-12-30
თბილისის სააპელაციო სასამართლო, განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში წარმოგიდგენთ, გიორგი სვანაძის საჯარო ლექციას თემაზე: საერთაშორისო სამოქალაქო, საპროცესო და საერთაშორისო კერძო სამართლის აქტუალური საკითხები.
ვრცლად
180-ე სკოლის აღსაზრდელები სტუმრად სააპელაციო სასამართლოში
2014-11-28
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში 180-ე სკოლის მოსწავლეები ესტუმრნენ. ვიზიტის ფარგლებში, მოსწავლეები შეხვდნენ სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე თამარ ალანიას და მოისმინეს პრეზენტაცია სასამართლო სისტემის, არასრულწლოვანთა უფლებებისა და სამოსამართლო საქმიანობის შესახებ. მოსამართლე თამარ ალანიამ საკუთარი სპეციალიზაციის ფარგლებში ისაუბრა არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი დანაშაულების შესახებ, მოსწავლეებს გააცნო სასამართლო პრაქტიკის თავისებურებანი, კანონის პრაქტიკაში გამოყენების მეთოდები და სხვა... პრეზენტაციის ფარგლებშივე განხილული იქნა, სასამართლო ინსტანციებს შორის განსხვავებები, სასამართლო ატრიბუტიკის თავისებურებები. ლექცია კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. ლექციის დასრულების შემდგომ, სტუდენტებმა სასამართლოს შენობა დაათვალიერეს, იხილეს სხდომათა დარბაზები და მოსამართლეების როლიც კი მოირგეს მცირე ხნით. თბილისის სააპელაციო სასამართლო, ყოველკვირეულად მასპინძლობს როგორც მოსწავლეებს ასევე სტუდენტებს, სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო მუდმივად ცდილობს მიიტანოს ცოდნა ახალგაზრდებამდე რითაც ხელს უწყობს სამართლებრივი განათლების გაძლიერებას საზოგადოებაში.
ვრცლად
საინტერესო გადაწყვეტილებები
ჩხრეკისა და ამოღების ჩასატარებლად დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტი
2015-02-17
,,სისხლის სამართლის საქმეზე ჩხრეკისა და ამოღების ჩასატარებლად დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტი იდენტური არ არის. იმისათვის, რომ ამოღების ჩასატარებლად საკმარისი დასაბუთებული ვარაუდი იყოს სახეზე, უნდა არსებობდეს ინფორმაცია ამოსაღები ობიექტის ამა თუ იმ ადგილზე, ამა თუ იმ პირთან არსებობის შესახებ და იმავდროულად მის დასაძებნად დამატებითი ძალისხმევა არ უნდა იყოს საჭირო. აღნიშნულისგან განსხვავებით, ჩხრეკის ჩატარება შედარებით განსხვავებულ სტანდარტს უწესებს შუამდგომლობის აღმძვრელ მხარეს და გულისხმობს არა მარტო იმ ინფორმაციის მიწოდებას, რომ ამოსაღები ობიექტი იმყოფება გარკვეულ ადგილზე, გარკვეულ პირთან, არამედ იმის მითითებასაც, რომ მის აღმოსაჩენად საჭიროა ძებნა, რაც გამყარებული უნდა იყოს შუამდგომლობაზე თანდართული დოკუმენტებით. ამოღებისაგან განსხვავებით, ჩხრეკა უფრო მეტად ზღუდავს კერძო საკუთრებას, მფლობელობას და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას. ამიტომ, მოსამართლე ერთნაირი საზომით ვერ მიუდგება ჩხრეკისა და ამოღების შუამდგომლობათა გადაწყვეტას. ". სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკას დამეტა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლის გელა ბადრიაშვილის 2015 წლის 11 თებერვლის განჩინება. განჩინებაში განმარტებულია სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 119-ე მუხლი (ამოღებისა და ჩხრეკის მიზანი და საფუძველი).
ვრცლად
იურიდიული პირის წარმომადგენლის დასწრება ამოღების საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების დროს
2015-02-13
,,იურიდიული პირის ან ადმინისტრაციული ორგანოს წარმომადგენლის დასწრება ჩხრეკის ან ამოღების დროს სავალდებულოა იმ შემთხვევაში, როდესაც ამოსაღები საგანი ან დოკუმენტაცია განეკუთვნება უშუალოდ იურიდიული პირის ან ადმინისტრაციული ორგანოს ინტერესის სფეროს, ან/და საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებით შესაძლებელია შეიზღუდოს მათი უფლებები და კანონიერი ინტერესები. " სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკას დაემატა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლის მანუჩარ კაპანაძის 2015 წლის 16 იანვრის განჩინება 1გ-48. განჩინებაში განხილული თემებია: • პირი, რომელთანაც ტარდება ამოღება ან ჩხრეკა; • იურიდიული პირის წარმომადგენლის დასწრება ჩხრეკის ან ამოღების დროს; • ამოღების საგამოძიებო მოქმედება; • გადაუდებელი აუცილებლობისას ჩატარებული ამოღების კანონიერად ცნობა. განჩინებასთან დაკავშირებული ნორმები: • საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 120-ე მუხლი (ამოღებისა და ჩხრეკის წესი).
ვრცლად
პატიმრობის გამოყენების სტანდარტი
2015-02-11
,,პატიმრობის გამოყენებისათვის კანონმდებლობა აუცილებელ სტანდარტად მიიჩნევს სათანადო მტკიცებულებებით გამყარებულ ჭეშმარიტი საჯარო ინტერესის სპეციალური ნიშნების არსებობას, რომლებიც უდანაშაულობის პრეზუმფციის მიუხედავად, გადაწონის პიროვნების თავისუფლების მოთხოვნას. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2009 წლის 12 მარტის გადაწყვეტილებაში ,,ალექსანდრე მაკაროვი რუსეთის წინააღმდეგ“, მითითებულია, რომ სასამართო პრაქტიკის თანახმად, ბრალდებულის პატიმრობაში ყოფნის გონივრულობა უნდა შეფასდეს საქმის კონკრეტული გარემოებების მიხედვით. განგრძობადი პატიმრობა შეიძლება გამართლდეს მხოლოდ მაშინ, როცა ჭეშმარიტი საჯარო ინტერესის არსებობაზე კონკრეტული გარემოებები მიუთითებს და აღნიშნული საჯარო ინტერესი, მიუხედავად უდანაშაულობის პრეზუმფციისა, გადაძალავს ინდივიდუალური თავისუფლების დაცულობის ნორმას“. სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკას დაემატა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლის მანუჩარ კაპანაძის 2015 წლის 28 იანვრის განჩინება 1გ-93-15. განჩინებაში მოსამართლე განმარტავს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 205-ე მუხლს (პატიმრობა).
ვრცლად
პრეს რელიზები
მოსწავლეების ტური სააპელაციო სასამართლოში
2015-03-02
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში “დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯის“ და ექვთიმე თაყაიშვილის 163-მე სკოლის მოსწავლეები ესტუმრნენ. ვიზიტის ფარგლებში, მოსწავლეებმა მოისმინეს პრეზენტაცია სასამართლო სისტემის, არასრულწლოვანთა უფლებებისა და სამოსამართლო საქმიანობის შესახებ. პრეზენტაციის ფარგლებშივე განხილული იქნა, სასამართლო ინსტანციებს შორის განსხვავებები, სასამართლო ატრიბუტიკის თავისებურებები. სიახლეა ისიც, რომ სასამართლო ტურს დაემატა ერთი საინტერესო რუბრიკა: „ ამოხსენი კაზუსი“; ტურის ფარგლებში მოსწავლეები ისმენენ კაზუსს საბავშვო-სახალისო სამართლის წიგნიდან „სამართლის ქალაქი“ - სანამ ისინი კაზუსის პასუხს გაიგებენ თავად ცდილობენ კაზუსს სამართლებრივი დასაბუთება მოუძებნონ. ლექციის დასრულების შემდგომ, მოსწავლეებმა სასამართლოს შენობა დაათვალიერეს, იხილეს სხდომათა დარბაზები და დაესწრნენ მიმდინარე სისხლის სამართლის პროცესს.
ვრცლად
მენეჯმენტის ტრეინინგი თბილისის სააპელაციო სასამრთლოში
2015-02-27
საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერთა კომპეტენციის ამაღლებისა და გაღრმავების მიზნით, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში დაიწყო ტრეინინგების სერია სასამართლო მენეჯმენტის თემაზე; ოთხ დღიან ტრეინინგში, ჩართული იყვნენ სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე ვალერი ცერცვაძე, სასამართლოში მენეჯმენტის განხორცილებაზე პასუხისმგებელი პირები და მოსამართლეები; ტრეინინგს უძღვებოდნენ გერმანელი და პოლონელი ტრენერები. ტრეინინგის ფარგლებში განხილული თემებია: SWOT ანალიზი, მენეჯმენტის ხერხები, სტრატეგია და ორგანიზაციული ანალიზი, საკვანძო ინფორმაციული სისტემების ანალიზი და სხვა. თბილისის სააპელაციო სასამართლო მადლობას უხდის: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ-ს) ტრეინინგის ორგანიზებისათვის. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, ერთობლიობაში შედგება 4 ტრეინინგი საქართველოსა და გერმანიაში;
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ, ჰამბურგის მოსამართლეთა დელეგაციას უმასპინძლა
2015-02-26
ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში, ჰამბურგისა და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეები სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით ერთმანეთს გამოცდილებას უზიარებდნენ. სტუმრები გაეცნენ ქართულ მარლთმსაჯულების სისტემას და მიმდინარე გამოწვევებს. სამუშაო სესიის ფარგლებში, რომელსაც სააპეალციო სასამართლოს თავმჯდომარე ვალერი ცერცვაძე ხელმძღავნელობდა მსჯელობა გაიმართა სისხლის სამართლის პროცესში მოსამართლის როლსა და არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულებაზე საქართველოში. სესიის ფარგლებშივე დეტალურად იქნა განხილული არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების შესახებ კოდექსის და მოხდა პარალელების გავლება გერმანულ კანონმდებლობასთან. ვიზიტის ფარგლებშივე, სტუმრები დაესწრნენ სისხლის სამართლის სასამართლო პროცესს. თბილისის სააპელაციო სასამართლო მადლობას უხდის ორგანიზაცია: „საერთაშორისო სამართლებრივ თანამშრომლობას“ (IRZ) შეხვედრის ორგანიზებისათვის. სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა შემადგენლობა მზადაა ორმხრივი პარტნიორობის გაძლიერებისათვის ჰამბურგის სასამართლოსთან. აღნიშნული ხელს შეუწყობს, მხარეთა შორის გამოცდილების გაზიარებასა და მჭიდრო თანამშრომლური ურთიერთობების ჩამოყალიბებას.
ვრცლად
                
                
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია

უნიკალური ვიზიტები: 18825
სულ ვიზიტები: 1015608