განრიგი
სამოქალაქო ადმინისტრაციული სისხლი
იხილეთ სრულად
განგრძობადი განათლება
ELSA-ს სტუდენტების იმიტირებული პროცესი სასამართლოში
2015-05-25
24 მაისს, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ევროპის იურისტ ტუდენტთა ასოციაციის (ELSA) წევრ სტუდენტთა იმიტირებული პროცესის ნახევარფინალი გაიმართა. შეჯიბრებაში მონაწილეობას იღებდნენ იურიდიული ფაკულტეტის მე-4 კურსის სტუდენტები. გამარჯვებული გუნდები ურეკში გაემგზავრებიან, სადაც გაიმართება ფინალი და გამარჯვებულების დაჯილდოება. თბილისის სააპელაციო სასამართლო, განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში, აქტიურად თანამშრომლობს სასწავლო დაწესებულებებთან სტუდენტების განათლების ხელშეწყობის კუთხით და ყოველთვის მზადაა მხარი დაუჭიროს მსგავს წამოწყებებს.
ვრცლად
ევროპული სკოლის მოსწავლეები სასამართლოში
2015-05-19
ბილისის სააპელაციო სასამართლოს, თავმჯდომარის ბიუროს განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში, ,,ევროპული სკოლის" მოსწავლეები ეწვივნენ. სასამართლო ტურის ფარგლებში მოსწავლეებისთვის პრეზენტაცია თავმჯდომარის თანაშემწემ გოგა კუპრეიშვილმა გამართა. პრეზენტაცია შეეხებოდა სასამართლოსა და მოსამართლეთა საქმიანობას, საქმეთა განხილვის წესს. ტურის ბოლოს მოსწავლეებმა დაათვალიერეს სასამართლოს შენობა.
ვრცლად
156-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეები სასამართლოში
2015-05-08
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს, თავმჯდომარის ბიუროს განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში, 156-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეები ესტუმრნენ. სასამართლო ტურის ფარგლებში მოსწავლეებმა მოისმინეს პრეზენტაცია სასამართლო ხელისუფლების ფუნქციის, სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და კოლეგიის საქმიანობის, მოსამართლეთა როლის შესახებ. პრეზენტაციის შემდგომ მოსწავლეებმა სასამართლოს შენობა დაათვალიერეს.
ვრცლად
საინტერესო გადაწყვეტილებები
მნიშვნელოვანი განმარტება პირგასამტეხლოს თემაზე
2015-04-16
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ 2015 წლის 24 თებერვლის გადაწყვეტილებით მნიშვნელოვანი განმარტებები გააკეთა შემდეგ თემებზე: ☛ პირგასამტეხლოს ცნება (სკ-ის 417-ე მუხლი); ☛ პირგასამტეხლოს ოდენობის შემცირება (სკ-ის 420-ე მუხლი); ☛ პირგასამტეხლოს გადახდისა და ვალდებულების შესრულების ერთდოულად მოთხოვნის დაუშვებლობა (სკ-ის 419-ე მუხლი). მოსამართლეები: ✔ ქეთევან მესხიშვილი ✓ ნატალია ნაზღაიძე ✓ ნათია გუჯაბიძე
ვრცლად
იპოთეკის საგანი იდეალუარი წილიდან
2015-04-08
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2015 წლის 10 თებერვლის განჩინებას საქმეზე 2ბ/5022-14. მოსამართლეები: ქეთევან მესხიშვილი ნატალია ნაზღაიძე მანუჩარ კაპანაძე განჩინებაში განხილულია შემდეგი თემები: იპოთეკა; მოვალის ვალდებულების ფარგლები იპოთეკის საგნის რეალიზაციისას; იპოთეკის სამართლებრივი ბუნება; იპოთეკის საგანი; იპოთეკით დატვირთული უძრავი ქონების რეალიზაცია აუქციონიის გზით; უფლება საზიარო უფლების ნაყოფზე; იდეალური წილი. განჩინება განმარტავს სამოქალაქო კოდექსის 286-ე, 301-ე და 955-ე მუხლებს.
ვრცლად
გირაოს გადახდისათვის დაწესებული ვადის დარღვევა
2015-04-02
"დადგენილ ვადაში გირაოს თანხის გადაუხდელობის ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში, აღკვეთის ღონისძიების დამძიმების შესახებ სასამართლოში შუამდგომლობის აღძვრამდე პროკურორი ვალდებულია გამოარკვიოს გარემოებები, თუ რამ გამოიწვია გირაოს თანხის გადაუხდელობა, სახეზეა გირაოს თანხის წინასაწარგანზრახული, შეგნებული არგადახადა, თუ ადგილი აქვს ობიექტურ მიზეზთა გამო გადახდის შეუძლებლობას. იგივე საკითხები უნდა შეაფასოს მოსამართლემ გიაროს გადაუხდელობის გამო აღკვეთის ღონისძიების დამძიმების შესახებ პროკურორის შუამდგომლობის განხილვა-გადაწყვეტისას. წინააღმდეგ შემთხვევაში გიაროს გამოყენება შეიძენს ფორმალურ ხასიათს და რეალურად სახეზე გვექნება გირაოს ფორმალური გამოყენებით ე. წ. „შეფარული პატიმრობის“ მიზნის მიღწევა, ანუ გირაოს იმ ოდენობით გამოყენება, რომელსაც ვერ გადაიხდის ბრალდებული და შეაფრულად იქნება მიღწეული მის მიმართ პატიმრობის გამოყენების მიზანი გირაოს გადაუხდელობის გამო." სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკას დაემატა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლის ომარ ჯორბენაძის 2015 წლის 8 იანვრის განჩინება 1გ/19. განჩინებაში განხილული თემებია: • გირაო • ქონებაზე ყადაღის დადება. განჩინებაში განმარტებულია სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 200-ე მუხლი (გირაო).
ვრცლად
პრეს რელიზები
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის კომენტარი
2015-05-19
გთავაზობთ, 18 მაისს მართლმსაჯულების სასახლეში გამართულ შეხვედრაზე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბატონ ვალერი ცერცვაძის კომენტარს, განსახორციელებელ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტთან დაკავშირებით.
ვრცლად
სტუდენტების ვიზიტი
2015-05-11
2015 წლის 8 მაისს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სასამართლოს სასამართლო ტურის პროექტის ფარგლებში ესტუმრნენ აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის (EEU) I და II კურსის სტუდენტები. სტუდენტება მოისმინეს პრეზენტაციები სასამართლო სისტემის, ატრიბუტიკის, მოსამართლისა და სასამართლოს დამოკიდებლობისა და სამართლებრივი ნოვაციების შესახებ. პრეზენტაციის შემდეგ სტუდენტებმა დაათვალიერეს სასამართლოს შენობა და სხდომის დარბაზები. თბილისის სააპელაციო სასამართლო განსაკუთრებით დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს მომავალი თაობის სამართლებრივი კულტურის განვითარებას და მომავალშიც აქტიურად შეუწყობს ხელს მსგავსი საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელებას.
ვრცლად
განცხადება ინტერნეტ გამოცემა ექსპერნიუსზე (epn.ge) გავრცელებულ სტატიასთან დაკავშირებით
2015-04-22
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატამ ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილა კერძო საჩივარი საყდრისის სტატუსთან დაკავშირებულ საქმეზე და მიიღო გადაწყვეტილება 2015 წლის 14 აპრილს. განჩინების სარეზოლუციო ნაწილი საქმეში მონაწილე მხარეებს ეცნობათ იმავე დღეს, ხოლო დასაბუთებული განჩინება მომზადდა და ქალბატონ ნინო მიქიაშვილს ჩაბარდა 2015 წლის 21 აპრილს. სასამართლო დამატებით აღნიშნავს, რომ დასაბუთებული განჩინების მომზადების კანონით დადგენილი ვადა შეადგენს 14 დღეს, რომელიც მოცემული საქმის შემთხვევაში იწურება 2015 წლის 28 აპრილს.
ვრცლად
                
                
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია

უნიკალური ვიზიტები: 22062
სულ ვიზიტები: 1414230