უფასო იურიდიული კონსულტაციების ცნობარი
2014-02-10
უფასო იურიდიული დახმარების ცნობარი წარმოადგენს ინფორმაციულ კრებულს იმ ორგანიზაციებისა და პირებისა, რომლებიც დაინტერესებულ პირებს უფასოდ სთავაზობენ სამართლებრივ კონსულტაციას. ცნობარში კონსოლიდირებულია ორგანიზაციების საკონტაქტო მონაცემები, კონსულტირებადი სამართლის სფეროები, სამუშაო საათები და სხვა საჭირო მონაცემები, რაც დაგეხმარებათ ადვილად მოძებნოთ თქვენთვის სასურველი კონსულტაციის გამწევი პირი და მიიღოთ მათგან სამართლებრივი დახმარება. პროექტს ახორციელებს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო.
ვრცლად
მოქალაქეებთან დიალოგის პროექტი
2013-12-23
დიალოგის პროექტის ფარგლებში თბილისის სააპელაციო სასამართლო აწარმოებს პერმანენტულ გამოკითხვას და აზრის კვლევას სასამართლოს მომხმარებლებს შორის. აზრის კვლევა წარმოებს როგორც ონლაინ კითხვარის, ასევე სასამართლოს შენობაში განთავსებული კითხვარის ბლანკების მეშვეობით. კითხვარის მეშვეობით მოქალაქეებს და დაინტერესებულ პირებს ეძლევათ შესაძლებლობა შეაფასონ სასამართლოს საქმიანობის ესა თუ ის ასპექტი, ასევე გამოთქვან მოსაზრებები სასამართლოს სერვისის გაუმჯობესებასა, თუ ცალკეული პრობლემების აღმოფხვრასთან დაკავშირებით. პროექტს ახორციელებს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო.
ვრცლად
ივანე ჯავახიშვილის ქართული სამართლის ისტორიის რვატომეული
2013-12-23
თბილისის სააპელაციო სასამართლო თავის ერთ-ერთ მოვალეობად სახავს ხელი შეუწყოს ქართული სამართლებრივი ისტორიის ძეგლების თანამედროვე ტექნოლოგიებთან ადაპტირებას. ამ მიზნით მიმდინარეობს ძველი ქართული სამართლებრივი ძეგლების გაციფრება (ელექტრონულ ფორმატში გადატანა), რათა მარტივად და ყველასათვის ხელმისაწვდომად იქნას განთავსებული სასამართლოს საიტზე და სხვა საჯარო საძიებო სისტემებში. პროექტს ახორციელებს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო.
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ბიბლიოთეკა
2013-12-23
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, ისევე, როგორ მსოფლიოს წამყვანი სამართლებრივი კულტურის მქონე ქვეყნების სასამართლოებში, მოქმედებს სამართლის ბიბლიოთეკა. ბიბლიოთეკა ხელმისაწვდომია მოსამართლეებისა და სასამართლოს მოხელეებისათვის. ბიბლიოთეკაში დაცულია 2000-ზე მეტი იურიდიული და მომიჯნავე ხასიათის ლიტერატურა. ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ ბიბლიოთეკის ფონდის გამდიდრებაზე, რაშიც აქტიურად გვეხმარებიან კერძო შემომწირველები, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციები. ჩვენ გვჯერა, რომ მრავალფეროვანი სამართლებრივი ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვანი პირობაა სამოსამართლო სამართლის განვითარებისათვის. პროექტს ახორციელებს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო.
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს აპლიკაციები (iPhone და Android)
2013-12-23
თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების კვალდაკვალ, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ვებ-გვერდი უფრო მოსახერხებლად სარგებლობისათვის გთავაზობთ აპლიკაციას Android-ის სისტემის ტელეფონებისათვის. ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა iPhone-ის აპლიკაციაზე. პროექტს ახორციელებს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო.
ვრცლად
განგრძობადი განათლების პროექტი
2013-12-23
თბილისის სააპელაციო სასამართლო აქტიურად მხარს უჭერს და ხელს უწყობს სამართლებრივი ცოდნის გაღრმავებასა და იურიდიული წრეებისათვის კვალიფიკაციის მუდმივად ზრდის შესაძლებლობების შექმნას. ამ მიმართულებით იგეგმება სხვადასხვა საჯარო ლექციები და პრეზენტაციები, რომელთა ფარგლებში სამართლის სფეროში ცნობილი პროფესიონალები დაინტერესებულ აუდიტორიას სთავაზობენ ლექციებს. პროექტის განხორციელებისას სააპელაციო სასამართლოს აქტიურად ეხმარებიან პარტნიორი უნივერსიტეტები და უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებები. პროექტს ახორციელებს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო.
ვრცლად
უფასო იურიდიული დახმარებს პორტალი
2013-12-23
უფასო იურიდიული დახმარების პორტალი წარმოადგენს ვებ-პლატფორმას, რომლის საშუალებითაც, ერთი მხრივ დაინტერესებულ პირებს მარტივად შეუძლიათ მიიღონ კონსულტაცია მათთვის საჭირო სამართლებრივ პრობლემებზე, ხოლო მეორე მხრივ პორტალზე დარეგისტრირების შესაძლებლობა აქვთ იმ ორგანიზაციებსა და ფიზიკურ პირებს, რომლებიც მზად არიან შესთავაზონ სამართლებრივი კონსულტაცია თვითდამცველ პირებს (თუნდაც განსაზღვრულ საათებში). პროექტს ახორციელებს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო.
ვრცლად
სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკა (სები)
2013-12-22
სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკა წარმოადგენს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პროექტს, რომელიც ამ ეტაპზე ყველაზე მასშტაბური და მრავალრიცხოვანი ელექტრონული ბიბლიოთეკაა საქართველოში, რომელიც სამართლებრივ თემაზე არსებულ ელექტრონულ ლიტერატურასა (1584 ჩანაწერი) და პრაქტიკისათვის მნიშვნელოვან სასამართლო გადაწყვეტილებებს აერთიანებს. ბიბლიოთეკით სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერ პირს დარეგისტრირების შემდეგ. ამჟამად ბიბლიოთეკაში რეგისტრირებულია 15000-ზე მეტი მომხმარებელი. პროექტს ახორციელებს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო.
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ტური
2013-12-20
თბილისის სააპელაციო სასამართლო იწვევს ნებისმიერ დაინტერესებულ სკოლის მოსწავლესა და სტუდენტს და სთავაზობს მათ სასამართლოს შენობის დათვალიერებას სასამართლო სისტემის შესახებ პრეზენტაციის მოსმენითა და მოსამართლესთან შეხვედრის შესაძლებლობით. სასამართლო ტურის მონაწილეობის მსურველებს შესაძლებლობა აქვთ დარეგისტრირდნენ წინასწარ (როგორც ჯგუფურად, ასევე ინდივიდუალურად), და შეათანხმონ ის თემატიკა, რომლის შესახებაც გააჩნიათ განსაკუთრებული ინტერესი. პროექტს ახორციელებს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო.
ვრცლად
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია