ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება
2023-01-30
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო და ანალიტიკური სამსახური გთავაზობთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების სამართლებრივ შეჯამებას ქართულ ენაზე (არაოფიციალური თარგმანი) - კურტი ავსტრიის წინააღმდეგ.
გადაწყვეტილება შეეხება სახელმწიფოს მხრიდან სათანადო დამცავი ღონისძიებების გამოყენებას მაშინ, როდესაც არ არსებობს ოჯახში ძალადობაში ბრალდებული მამის მიერ ბავშვის მკვლელობის რეალური და უშუალო საფრთხე იმის გათვალისწინებით, რომ მას აკრძალული ჰქონდა მეუღლეთა საერთო საცხოვრებელ სახლთან მიახლოება.

სამართლებრივი შეჯამება და ამონარიდი გადაწყვეტილებიდან შეგიძლიათ იხილოთ მიმაგრებული ფაილის სახით.
მიმაგრებული ფაილები
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია