ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება
2024-01-18
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო და ანალიტიკური სამსახური გთავაზობთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების სამართლებრივ შეჯამებას ქართულ ენაზე (არაოფიციალური ვერსია) - ა.ჰ. და სხვები გერმანიის წინააღმდეგ (მოცემული სამართლებრივი შეჯამება ასევე მოიცავს საქმეს ო.ჰ. და გ.ჰ. გერმანიის წინააღმდეგ).
გადაწყვეტილება შეეხება გენდერის შეცვლის შემდეგ, სამართლებრივი მექანიზმის არარსებობას, რომელიც ტრანსგენდერ მშობელს მისცემდა ბავშვის დაბადების მოწმობაში ბიოლოგიური რეალობის შესაბამისი გენდერის მითითების შესაძლებლობას.
სამართლებრივი შეჯამება შეგიძლიათ იხილოთ მიმაგრებული ფაილის სახით.
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია