საჯარო ლექცია კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკაში
2014-02-24
განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში, ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა გიორგი თუმანიშვილმა, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ჩაატარა ლექცია სახელწოდებით: "კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა".

ლექციის ფარგლებში განხილული იყო სისხლის სამართალში კაზუსის ამოხსნის ორი სტილი: განაჩენისა და დასკვნის სტილი. ლექციაზე შესრულდა პრაქტიკული დავალებები, ამოიხსნა კაზუსები ახალი მეთოდიკით, რასაც მოჰყვა დისკუსია.
ფოტო
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია