განგრძობადი განათლების პროექტი
2013-12-20
თბილისის  სააპელაციო  სასამართლოს  ბიბლიოთეკაში მოეწყო საპრეზენტაციო სივრცე უზრუნველყოფილი ყველა საჭირო ინვენტარით.
მიგვაჩნია, რომ განგრძობადი პროფესიული განათლება კვალიფიციური მართლმსაჯულების განვითარების  აუცილებელი წინაპირობაა.

სწორედ ამ მიზნით და მოტივაციით, 2013 წლის მარტიდან მოყოლებული თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო ახორციელებს პროექტს: "განგრძიბადი განათლების პროექტი".

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ლექციაბი, სემინარები და ტრეინინგები, უკვე ჩატარდა 45-ზე მეტი პრეზენტაცია, საჯარო ლექცია და შეხვედრა; ითარგმნა 20 ვიდეომასალა.
მიმაგრებული ფაილები
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია