სააპელაციო სასამართლოს საგამოძოებო კომისიის განჩინება
2014-04-29
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის 2014 წლის 10 აპრილის განჩინებას საქმეზე №1გ/355.

მოსამართლე განმარტავს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 208-ე მუხლის 1-ლ და მე-2 ნაწილებს (მაგისტრატი მოსამართლის გადაწყვეტილება წინასასამართლო სხდომის დანიშვნის შესახებ).
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია