არაქონებრივი დავა
2014-08-01
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2014 წლის 25 ივნისის განჩინებას საქმეზე 2ბ/2491-14.

განჩინებაში განხილული თემებია:
● არაქონებრივი დავა;
● ქონებრივი დავა.

განჩინება განმარტავს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 39-ე მუხლს.
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია