გერმანიის უმაღლესი ფედერალური სასამართლოს (BGH) გადაწყვეტილებები მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის თემაზე
2015-01-09
გერმანიის უმაღლესი ფედერალური სასამართლოს (BGH) გადაწყვეტილებების კრებული მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის თემაზე.
კრებული მოიცავს საქმის ძირითად სამართლებრივ ასპექტებსა და სასამართლოს მსჯელობას მიღებული გადაწყვეტილების დასაბუთების მიზნით უმაღლესი ფედერალური სასამართლოს 10 სხვადასხვა გადაწყვეტილებიდან.

კრებული მომზადებულია თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს მიერ GIZ-ის (გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების) მხარდაჭერით, თბილისის სააპელაციო სასამართლოსა და დრეზდენის უმაღლეს სამხარეო სასამართლოს შორის თანამშრომლობის ფარგლებში.
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია