მნიშვნელოვანი განმარტება პირგასამტეხლოს თემაზე
2015-04-16
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ 2015 წლის 24 თებერვლის გადაწყვეტილებით მნიშვნელოვანი განმარტებები გააკეთა შემდეგ თემებზე:

☛ პირგასამტეხლოს ცნება (სკ-ის 417-ე მუხლი);
☛ პირგასამტეხლოს ოდენობის შემცირება (სკ-ის 420-ე მუხლი);
☛ პირგასამტეხლოს გადახდისა და ვალდებულების შესრულების ერთდოულად მოთხოვნის დაუშვებლობა (სკ-ის 419-ე მუხლი).

მოსამართლეები:
✔ ქეთევან მესხიშვილი
✓ ნატალია ნაზღაიძე
✓ ნათია გუჯაბიძე
მიმაგრებული ფაილები
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია