ბავშვის ინტერესების უპირატესობა
2015-12-05
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ ბათილად ცნო გარიგებები, რომლითაც მშობლებმა 5 წლის ბავშვის სახელით იპოთეკით დატვირთეს მცირეწლოვნის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება.

"პალატა მიიჩნევს, რომ ყველა დავა, რომელიც ბავშვის ინტერესს ეხება, სასამართლოს მხრიდან განხილვასა და სათანადო რეაგირებას ექვემდებარება მაშინაც, თუ მოთხოვნა აღიარებითი ხასიათისაა, ხოლო იურიდიული ინტერესი კი დაუსაბუთებელია."
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია