კვალიფიკაციის ამაღლების კურსების ანაზღაურება
2015-12-15
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2015 წლის 29 ოქტომბრის განჩინებას საქმეზე 2ბ/1106-15.

გადაწყვეტილება შეეხება შემდეგ თემებს:

☛ შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების გასაჩივრება;
☛ შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა/მოშლა;
☛ შრომითი ვალდებულებების უხეში დარღვევა.
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია