განახლდა უფასო იურიდიული დახმარების (PRO BONO) ცნობარი
2016-10-12
სოციალური სასამართლოს პროექტის ფარგლებში მეხუთედ განახლდა უფასო იურიდიული დახმარების გამწევ ორგანიზაციათა ცნობარი.

განახლებული ცნობარი აერთიანებს 17 სხვადასხვა ორგანიზაციის საკონტაქტო მონაცემებსა და პირველად ინფორმაციას იურიდიული დახმარების გაწევის პირობებისა და საკონსულტაციო თემების შესახებ.

ცნობარი არსებითად განკუთვნილია თვითდამცველი პირებისათვის (self-defendent) და ვიმედოვნებთ, რომ იგი ხელს შეუწყობს სამართლიანი და ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულების პრინციპების განხორციელებას.

პროექტთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს მისამართზე probono@court.ge
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია