317_1 - განცხადება პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარების შესახებ
2016-11-14
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია