2018 წლის ანგარიში
2018-12-07
2017 წლის 8 დეკემბრიდან 2018 წლის 6 დეკემბრის ჩათვლით საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით სულ შემოვიდა 309 განცხადება. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით თბილისის სააპელაციო სასამართლოში შემოსული განცხადებებიდან 4 განცხადებაში მითითებული საკითხები მიეკუთვნებოდა სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს უფლებამოსილების სფეროს და შესაბამისად, განცხადება გადაეგზავნა უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოს; იმ განცხადებებიდან, რომლებიც განეკუთვნებოდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს კომპეტენციას (305), საჯარო ინფორმაცია: მოთხოვნის შესაბამისად, სრულად გაიცა - 234 შემთხვევაში; 29 შემთხვევაში მოთხოვნა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ; 4 განცხადებაზე მიმდინარეობს ინფორმაციის მოძიება/დამუშავება; 38 შემთხვევაში მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ. ვრცლად
2017 წლის ანგარიში
2017-12-11
2017 წლის განმავლობაში სააპელაციო სასამართლოში ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით 426 განცხადება შემოვიდა. შემოსულ განაცხადთაგან 324 მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, 1 განცხადებაში მითითებული საკითხები მიეკუთვნებოდა სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს უფლებამოსილების სფეროს და შესაბამისად, განცხადება გადაეგზავნა უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოს, 33 მოთხოვნა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, 1 განცხადებაზე მიმდინარეობს ინფორმაციის მოძიება/დამუშავება, 67 განცხადებაზე, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ. ვრცლად
2016 წლის ანგარიში
2017-01-03
2016 წლის განმავლობაში სააპელაციო სასამართლოში ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით 160 განცხადება შემოვიდა. შემოსულ განაცხადთაგან 127 მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, ხოლო, 33 მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა იმ საფუძვლით, რომ მოთხოვნილი იყო ისეთი სახის მონაცემები, რომელთა სტატისტიკურ აღრიცხვას თბილისის სააპელაციო სასამართლო არ აწარმოებდა. ვრცლად
2015 წლის ანგარიში
2015-12-15
2015 წლის განმავლობაში სააპელაციო სასამართლოში ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით 123 განცხადება შემოვიდა. შემოსულ განაცხადთაგან 87 მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, ხოლო, 35 მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა იმ საფუძვლით, რომ მოთხოვნილი იყო ისეთი სახის მონაცემები, რომელთა სტატისტიკურ აღრიცხვას თბილისის სააპელაციო სასამართლო არ აწარმოებდა. ვრცლად
2014 წლის ანგარიში
2015-03-02
2014 წლის განმავლობაში სააპელაციო სასამართლოში ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით 115 განცხადება შემოვიდა. შემოსულ განაცხადთაგან 88 მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, არ დაკმაყოფილდა 27, მათ შორის, ერთი მოთხოვნა ეხებოდა საიდუმლო საქმის წარმოებას, ხოლო, 26 მოთხოვნა ისეთი ინფორმაციის მიწოდებას, რომელსაც სასამართლოების მოქმედი სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმები არ ითვალისწინებს. ვრცლად
2013 წლის ანგარიში
2014-01-21
2013 წლის განმავლობაში სააპელაციო სასამართლოში ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით 58 განცხადება შემოვიდა. ვრცლად
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია