გერმანიის უმაღლესი ფედერალური სასამართლოს (BGH) გადაწყვეტილებები მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის თემაზე
2015-01-09
გერმანიის უმაღლესი ფედერალური სასამართლოს (BGH) გადაწყვეტილებების კრებული მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის თემაზე. კრებული მოიცავს საქმის ძირითად სამართლებრივ ასპექტებსა და სასამართლოს მსჯელობას მიღებული გადაწყვეტილების დასაბუთების მიზნით უმაღლესი ფედერალური სასამართლოს 10 სხვადასხვა გადაწყვეტილებიდან.
ვრცლად
სათანადო ადმინისტრაციული ქცევის ევროპული კოდექსი
2014-10-30
"მოხელემ პატივი უნდა სცეს იმ ლეგიტიმურ და გონივრულ მოლოდინებს, რომელიც საზოგადოების წევრებს გააჩნიათ იქიდან გამომდინარე, თუ როგორ მოქმედებდა ინსტიტუცია წარსულში." თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს მიერ ითარგმნა ევროპის კავშირის პარლამენტის მიერ 2001 წლის 6 სექტემბერს მიღებული "ს
ვრცლად
ქართული სამართლის ისტორია
2014-10-09
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო ახორციელებს გაციფრების პროექტს. პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს ივ. ჯავახიშვილი "ქართული სამართლის ისტორიის" რვატომეულის გაციფრება. გაციფრების პროეტში ჩართული არიან თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოხელეები და სტაჟიორები.
ვრცლად
IAYFJM პრინციპები
2014-08-15
არასრულწლოვანთა და საოჯახო სამართლის მოსამართლეთა და მაგისტრ მოსამართლეთა საერთაშორისო ასოციაცია: "არასრულწლოვანთა და საოჯახო სამართლის მოსამართლეთა და მაგისტრ მოსამართლეთათვის სამოსამართლო ეთიკის რეკომენდებულ პრინციპებზე მომუშავე კომიტეტის ანგარიში"
ვრცლად
უფასო იურიდიული დახმარების (PRO BONO) ცნობარი
2014-08-14
"უფასო იურიდიული დახმარების (PRO BONO) ცნობარი" III გამოცემა (ცნობარში მონაცემები მოცემულია 2014 წლის 31 მარტის მდგომარეობით) ცნობარში მოცემულია იმ ორგანიზაციათა საკონტაქტო მონაცემები, რომლებშიც შეგიძლიათ უფასო იურიდიული კონსულტაციის მიღება. ცნობარი შეიქმნა სოციალური სასამართლოს პროექტის ფარგლ
ვრცლად
მოსამართლის დამოუკიდებლობა
2014-08-14
დრეზდენის უმაღლესი სამხარეო სასამართლოს პრეზიდენტის ბატონი ულრიხ ჰაგენლოხის საჯარო ლექციის ტრანსკრიპტი. თბილისის სააპელაციო სასამართლო, XII სხდომის დარბაზი 3 ივნისი, 2014 წ.
ვრცლად
ემსს-ს დასკვნა № 2 (2001)
2014-08-14
"ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (ემსს) დასკვნა № 2 (2001) ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტისათვის სასამართლო ორგანოების ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად, სასამართლოების მართვისა და დაფინანსების და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის შესრულების თაობაზე" დასკვნა ითარგმნა ბატონ
ვრცლად
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია