არასასარჩელო ფორმები სამოქალაქო საქმეებზე

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო ახორციელებს "ახალი სასამართლო ფორმების" პროექტს.
პროექტის მიზანია სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული ყველა სასამართლო ფორმის ნიმუშის შექმნა.

გაითვალისწინეთ, რომ პროექტი პილოტური ხასიათისაა. შესაბამისად, პროექტის ფარგლებში შექმნილი არცერთი ფორმის გამოყენება არაა სავალდებულო.

ფორმებთან დაკავშირებით კითხვის, შენიშვნის ან რეკომენდაციის არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვწეროთ ონლაინ დახმარების ან ელექტრონული ფოსტის (tbappeal@court.ge) მეშვეობით.


2016-11-01
More

2016-11-01
More

2016-11-11
More

2017-01-20
More

2016-11-11
More

More

2016-11-01
More

2017-01-20
More

2017-01-20
More

2017-01-20
More

2017-01-20
More

2017-01-20
More

2016-11-01
More

2017-01-20
More

2016-11-14
More

2017-01-20
More

More

2017-01-20
More

2017-01-20
More

2017-01-20
More

2017-01-20
More

2017-01-20
More

2017-01-20
More

2016-11-14
More

2017-01-20
More

2017-01-20
More

2017-01-20
More

2017-01-20
More

2017-01-20
More

2017-01-20
More

2017-01-20
More

2016-11-14
More

2017-01-20
More

2017-01-20
More
© 2014, Tbilisi Court of Appeals
7a, Gr. Robakidze Ave. Tbilisi, 1059, Georgia
Call Center (+995 32) 251 85 21