ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება
2023-10-27
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო და ანალიტიკური სამსახური გთავაზობთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების სამართლებრივ შეჯამებას ქართულ ენაზე (არაოფიციალური ვერსია) - გალოვიჩი ხორვატიის წინააღმდეგ.
გადაწყვეტილება შეეხება ევროპული კონვენციის მე-7 ოქმის მე-4 მუხლის სავარაუდო დარღვევას - ოჯახში ძალადობის ეპიზოდების გამო განმცხადებლისთვის ადმინისტრაციული სახდელის დადების და სისხლისსამართლებრივი სამართალწარმოების გზით დასჯის კონტექსტში.
სამართლებრივი შეჯამება შეგიძლიათ იხილოთ მიმაგრებული ფაილის სახით.
მიმაგრებული ფაილები
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია