იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საერთო სასამართლოებში სტაჟირების და სასწავლო პრაქტიკის გავლის წესის შესახებ
2017-09-18
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება #1/251, „საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საერთო სასამართლოებში სტაჟირებისა და სასწავლო პრაქტიკის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ“, 2017 წლის 18 სექტემბერი, ქ. თბილისი.
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია