ემსს-ს დასკვნა № 2 (2001)
2014-08-14
"ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (ემსს) დასკვნა № 2 (2001) ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტისათვის სასამართლო ორგანოების ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად, სასამართლოების მართვისა და დაფინანსების და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის შესრულების თაობაზე"

დასკვნა ითარგმნა ბატონ კახა კობერიძის მიერ.
მიმაგრებული ფაილები
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია