ქართული სამართლის ისტორია
2014-10-09
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო ახორციელებს გაციფრების პროექტს. პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს ივ. ჯავახიშვილი "ქართული სამართლის ისტორიის" რვატომეულის გაციფრება. გაციფრების პროეტში ჩართული არიან თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოხელეები და სტაჟიორები.
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია